ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα (website) www.sexreviews.gr, παρέχει υπηρεσίες προς τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη υπό τους παρακάτω όρους χρήσεως, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος καλείται να τους διαβάσει προσεκτικώς και να τους αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως, προτού προβεί στην επίσκεψη/χρήση των υπηρεσιών τού sexreviews.gr.

Η παροχή υπηρεσιών του sexreviews.gr επιτρέπεται αποκλειστικώς και μόνο σε ενηλίκους, ήτοι άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Κατά την εγγραφή στις υπηρεσίες τού sexreviews.gr,ο χρήστης υποχρεούται να δηλώσει το όνομα (first name) και το επώνυμό του (last name), την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail), το φύλο του (gender), ένα ψευδώνυμο (username) της επιλογής του, με το οποίο θα “παρουσιάζεται” στην ιστοσελίδα, και έναν κωδικό προσβάσεως (password). Εφ᾽ όσον ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες τού sexreviews.gr, συμφωνεί στα ακόλουθα:

α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικώς με τα στοιχεία που του ζητούνται να υποβάλει στο sexreviews.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στις υπηρεσίες του… και

β) να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσεως του sexreviews.gr, μπορεί να εισέλθει στις σελίδες του. Οι χρήστες παραμένουν προσωπικώς και αποκλειστικώς υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους, καθώς κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παρέμβει στον λογαριασμό τους.

Οι χρήστες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το sexreviews.gr, εάν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επιπροσθέτως, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικώς για την συνετή και προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε συνδέσεως.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το sexreviews.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία μόνο όταν κάποιος χρήστης χρησιμοποιεί τις σελίδες του.

Το sexreviews.gr χρησιμοποιεί τα στοιχεία των χρηστών για τους κάτωθι λόγους:

α) Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο (Chat)

β) Συνομιλία στον τόπο δημοσίας συζητήσεως (Forum)

γ) Συνομιλία στο κοινωνικό δίκτυο (Social Network)

Το sexreviews.gr μπορεί -αλλά δεν υποχρεούται-  να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικώς για την διαπίστωση παραβάσεων των Όρων Χρήσεως, όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσεως και για κανέναν άλλον σκοπό. Το sexreviews.gr δεν δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων — εκτός εάν ο συντάκτης τους συμφωνεί ή ο νόμος ή αρμoδία Αρχή το απαιτεί.

Το sexreviews.gr δίδει το δικαίωμα στους χρήστες του να διαγράψουν τα προσωπικά στοιχεία που έχουν δηλώσει, να τα διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν ή/και να διαγράψουν την εγγραφή τους, ανά πάσα στιγμή. Εάν το sexreviews.gr λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι ο χρήστης δημοσιεύει οπουδήποτε στο sexreviews.gr ή ακόμη και σε άλλες ιστοσελίδες πληροφορίες, οι οποίες παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη.

Το sexreviews.gr δίδει το δικαίωμα στους χρήστες του να επιλέξουν οποιοδήποτε όνομα χρήστη  επιθυμούν κατά την εγγραφή τους, αρκεί αυτό να είναι διαθέσιμο, να μην είναι πρόστυχο, να μη δηλώνει ερωτικές προτιμήσεις και να μην είναι προσβλητικό προς τους υπολοίπους χρήστες. Εάν το όνομα του χρήστη θεωρηθεί προσβλητικό από το sexreviews.gr, τότε αυτό διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη αυτού.

Το sexreviews.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση και δημοσίευση ή κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του sexreviews.gr σε κανέναν τρίτο φορέα. Το sexreviews.gr έχει την δυνατότητα να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών μόνο στις αρμόδιες αρχές. Το sexreviews.gr ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση δόλιας, παράνομης και ακουσίας διαρροής των στοιχείων των λογαριασμών των χρηστών του από τρίτα άτομα.

 

COOKIES

Το sexreviews.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη, ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων τού sexreviews.gr. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας σε μορφή αρχείου .txt. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν την λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν, επίσης, την πλοήγηση στο διαδίκτυο ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Ο χρήστης τού sexreviews.gr μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του (browser) κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του sexreviews.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσεως cookies σε καμμία περίπτωση. Στην περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του sexreviews.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, τότε οι ρυθμίσεις θα ισχύουν μόνο για την πρώτη είσοδο του χρήστη στις υπηρεσίες του sexreviews.gr.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ/ΑΡΧΕΙΩΝ

Το sexreviews.gr δεν φέρει καμμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φωτογραφιών/αρχείων που τυχόν θίγουν προσωπικά δεδομένα.

Παρ᾽ όλα αυτά, εάν κάποιος επισκέπτης διαπιστώσει ότι δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες/οπτικοακουστικό υλικό που προσβάλλουν προσωπικά του δεδομένα (υποκείμενο), παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές για την διενέργεια όλων των νομίμων διαδικασιών που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση και η επίσκεψη των υπηρεσιών τού sexreviews.gr από ανηλίκους. Οι υπηρεσίες τού sexreviews.gr απευθύνονται σε ενήλικες (18 ετών και άνω) που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Το sexreviews.gr προειδοποιεί τους γονείς ότι, όπως σε κάθε πηγή αστείρευτων πληροφοριών έτσι και στις υπηρεσίες τού sexreviews.gr, μπορεί να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους. Το sexreviews.gr συνιστά στους γονείς να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να μην αποκτούν πρόσβαση στο Internet χωρίς την ανάλογη καθοδήγηση και επίβλεψη διότι, όπως και ανωτέρω ανεφέρθη, το sexreviews.gr δεν είναι δυνατό να ελέγχει άπασες τις πληροφορίες που διακινούνται στους servers του. Εάν διαπιστωθεί η χρήση ή η πρόσθεση παρανόμου περιεχομένου/πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων στο sexreviews.gr από χρήστη, ο λογαριασμός τού μέλους αυτού θα διαγραφεί χωρίς καμμία προειδοποίηση και θα διώκεται συμφώνως με τον νόμο για ποινικό αδίκημα.

 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες αποδέχονται ότι, παρ᾽ όλο που το sexreviews.gr παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες/εικόνες, video, μηνύματα, και λοιπά) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν οι χρήστες, είτε αναρτάται δημοσίως είτε μεταφέρεται ιδιωτικώς, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που προσθέτει αυτό το περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύει, αποστέλλει και καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών τού sexreviews.gr.

To sexreviews.gr δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες στις υπηρεσίες του, να ελέγχει το σύνολό του, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, την νομιμότητα ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες τού sexreviews.gr, μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το sexreviews.gr για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψουν από την χρήση τού περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του sexreviews.gr.

Σε περίπτωση που το sexreviews.gr ειδοποιηθεί για πρόκληση βλάβης ή άλλη ζημία προσώπου, διατηρεί ανεπιφυλάκτως το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του αθεμίτου ή προσβλητικού περιεχομένου και, ταυτοχρόνως, να διακόψει την λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

 

Το sexreviews.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τις απόψεις που εκφράζουν τα εγγεγραμμένα μέλη στο δημόσιο forum, στις κριτικές, ή μέσω προσωπικών μηνυμάτων (pm), για το περιεχόμενο τυχόν συνδέσμων (links) που παραθέτουν ή/και για την ακρίβεια, ορθότητα οποιωνδήποτε στοιχείων ή γεγονότων αναφέρουν και σε επ᾽ ουδενί δεν επικροτεί τυχόν ατυχείς δημοσιεύσεις, αφού δεν ελέγχει τα γραφόμενα του κάθε μέλους, στα πλαίσια της ελευθερίας της έκφρασης, όπως αυτή παρέχεται από τις κείμενες διατάξεις του Συντάγματός μας.

Το sexreviews.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των περιεχομένων των διαφημίσεων ή/και για την ποιότητα και τις χρεώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών των διαφημιζομένων διά αυτού. Η ιστοσελίδα προσφέρει χώρο προς διαφήμιση. Το περιεχόμενο των διαφημίσεων δεν ελέγχεται, ούτε καθορίζεται από την ιστοσελίδα και, ως εκ τούτου, καμία ευθύνη δεν φέρει για το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Το sexreviews.gr βάσει του άρθρου 11 του ΠΔ 131/2003, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη όσον αφορά στις μεταδιδόμενες πληροφορίες, αφού σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί την αφετηρία της μεταδόσεως των πληροφοριών αυτών, δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μεταδόσεως και, σαφώς, δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί ούτε στο ελάχιστο τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο ερωτικής φύσεως, που μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά από κάποιους επισκέπτες.

Η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση απαγορεύονται αυστηρώς.

 

Ενδεικτικώς, και όχι περιοριστικώς, οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τού sexreviews.gr για :

Α) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παρανόμου, επιβλαβούς, απειλητικού, προσβλητικού, επιζημίου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βιαίου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Β) Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικώς στην σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Δ) Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών τού sexreviews.gr.

Ε) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσεως.

ΣΤ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

Ζ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφημίσεως ή άλλου περιεχομένου προωθήσεως προϊόντων, την αποστολή ανεπιθυμήτων και μη προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προωθήσεως περιεχομένου.

Η) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών.

Ο χρήστης του sexreviews.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το sexreviews.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το sexreviews.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του, διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής αρνήσεως αναρτήσεως/δημοσιεύσεως ή μετακινήσεως ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών τού sexreviews.gr.

Επίσης, το sexreviews.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του, διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσεως.

Το sexreviews.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του, διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χρήστες ή να απαγορεύουν την πρόσβαση σε χρήστες που δεν ακολουθούν τους παρόντες Όρους Χρήσεως.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητώς αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του sexreviews.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικώς όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών τού sexreviews.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Δικαίου, του ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πωλήσεως, αντιγραφής, τροποποιήσεως, αναπαραγωγής, αναδημοσιεύσεως ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθηκεύσεως ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημοσία ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ενδείξεως προελεύσεώς τους από το sexreviews.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντιστοίχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, επομένως, οι φορείς αυτοί φέρουν την σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικώς με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου τού sexreviews.gr.

 

ΒΛΑΒΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος τού sexreviews.gr, κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το sexreviews.gr για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων, λόγω του περιεχομένου που αυτός έχει διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών τού sexreviews.gr.

 

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το sexreviews.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινώς ή μονίμως μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη του.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος, κατανοεί και αποδέχεται ότι το sexreviews.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την χρήση του κωδικού προσβάσεως στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη, που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων Όρων Χρήσεως.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσεως και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως αμελείας, το sexreviews.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του sexreviews.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του sexreviews.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς κάποια εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγομένη με οποιονδήποτε τρόπο. Στον μέγιστο βαθμό και συμφώνως με τον Νόμο, το sexreviews.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις —εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες— συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζομένων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό.

Το sexreviews.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επιπλέον, το sexreviews.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο “συγγενικό” website ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στην διάθεση των επισκεπτών/χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το sexreviews.gr δεν εγγυάται επ᾽ ουδενί την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχομένων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος — και σε καμμία περίπτωση το sexreviews.gr.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών τού sexreviews.gr υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, όπως και τον Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπ᾽ όψη τόσο της ραγδαίας αναπτύξεως της τεχνολογίας και, ιδίως, του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος (αν και ελλιπώς ανεπτυγμένου) πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικώς με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχομένη σχετική ρύθμιση, θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε όλες τις περιπτώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή/και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τού sexreviews.gr.

 

Σας ευχαριστούμε.

Sexreviews.gr TeAm